-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก
 

แจ้งเหตุไฟไหม้ ไฟป่า

โทร 056-711793          โทร 0841799078

 
แผนพัฒนา 4 ปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

ลิงค์ส่วนราชการ
 
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
 
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำ ถ้ำหินตึง"
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6

- กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย

- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ

-กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3

- กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

 
 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
ประกาศ

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่องประกาศราคาจจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงองค์การส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์ม้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายต้นเดื่อ หมู่ที่7 บ้านพี้ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์

- ประขาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อบต.บ้านโตกได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์จาก056-566-292เป็นดังนี้

-056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก

-056-711-792 ห้องกองช่าง

-056-711-793 ห้องสำนักปลัด

-056-711-794 ห้องกองคลัง

-อบต.บ้านโตกกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคมวันที่ 4 ธันวาม 2562 เวลา 13.00 น .เป็นต้นไป ณ จุดศูนย์กลางหมู่บ้าน

- ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบ ITAS

 
 
ประชาคมระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
   
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
     
โครงการปลูกป่า ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
      
 
 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711791 ( ห้องปลัด )056-711793 (ห้องสำนักปลัด )056-711794 (ห้องกองคลัง ) 056-711792(ห้องกองช่าง ) โทรสาร0 56-911549

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)