-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก
ข้อมูลตำบล
ลิงค์ส่วนราชการ
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำถ้ำหินตึง"
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6

- กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย

- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ

-กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3

- กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

- การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหน้า - สาระน่ารู้เรื่องผลไม้

ประกาศ

 -อบต.บ้านโตกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 )

-อบต.บ้านโตกประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 5 โครงการ

- ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 6 โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - อบต.บ้านโตกกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุ เดือน กรกฎาคม 2558 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ จุดศูนย์กลางหมู่บ้านแต่ละหมู่

- อบต.บ้านโตก ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

Web Board แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น   เชิญคลิกที่นี่คะ
 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
 
โครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ สู่ถนนสีขาว ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com