ติดต่อ อบต.บ้านโตก
 

แจ้งเหตุไฟไหม้ ไฟป่า

โทร 056-711-793          โทร 0841799078

 
แผนพัฒนา 4 ปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

ลิงค์ส่วนราชการ
 
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
 
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำ ถ้ำหินตึง"
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
 
กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6 กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย
- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ
กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12 กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3
 
 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
ประกาศ

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพันธ์ม้า ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์
- อบต.บ้านโตกได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์จาก056-566-292เป็นดังนี้
056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก 056-711-792 ห้องกองช่าง
056-711-793 ห้องสำนักปลัด 056-711-794 ห้องกองคลัง

- ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบ ITAS

 
 
ตู้ปันสุข อบต.บ้านโตก แวะมาหยิบได้เพียงพอใช้นะคะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปี 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563
   
 
ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) หมู่ที่ 8 ( วันที่ 28 เมษายน 2563 )
 
 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)