-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก

แจ้งเหตุไฟไหม้ ไฟป่า

โทร 056-566292          โทร 0841799078

 
ลิงค์ส่วนราชการ
 
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การป้องกันโรคเอดส์ - การป้องกันอัคคีภัย            การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกร็ดความรู้ประชาธิปไตย  
- การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว - สาระน่ารู้เรื่องผลไม้    การประหยัดน้ำ การคัดแยกขยะ       นานาสาระต่างๆ
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำ ถ้ำหินตึง"
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6

- กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย

- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ

-กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3

- กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

ประกาศ

 -ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง ผลการสอบพนักงานจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ประจำปี 2561

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน บ้านชํา เรียง หมู่ที่ ๙ บ้านวังจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน บ้านชํา เรียง หมู่ที่ ๙ บ้านวังจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศรายละเอียดและขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน บ้านชํา เรียง หมู่ที่ ๙ บ้านวังจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณปพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน - บ้านชำเรียง หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่องประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - อบต.บ้านโตกกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ จุดศูนย์กลางหมู่บ้าน

 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
 
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 14 และ 19 กรกฎาคม 2560
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com