-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก
ข้อมูลตำบล
ลิงค์ส่วนราชการ
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำถ้ำหินตึง"
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6

- กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย

- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ

-กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3

- กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

- การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหน้า - สาระน่ารู้เรื่องผลไม้

ประกาศ

 -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 5 โครงการ

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - อบต.บ้านโตกกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุ เดือน ธันวาคม2558 วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ จุดศูนย์กลางหมู่บ้านแต่ละหมู่

- อบต.บ้านโตก ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชองค์การบริหารบ้านโตก

- แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชน ผู้ปกครอ งส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับการอบรมตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 10 กันยายน 2558

-ขอเชิญประชาชนผู้สนใจฝึกฝนทำอาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 กันยายน 2558

 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558
วันที่ 15 กันยายน 2558

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com