-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก
ข้อมูลตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗

 

ลิงค์ส่วนราชการ
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก " อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคกอีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่านวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำถ้ำหินตึง"  
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6 - กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย - กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ -กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3 - กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

- การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหน้า - สาระน่ารู้เรื่องผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - - อบต.บ้านโตกกำหนดแจกเงินผู้สูงอายุเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และจุดศูนย์กลางหมู่บ้านแต่ละหมู่

Web Board แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น   เชิญคลิกที่นี่คะ
 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
 
โครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ สู่ถนนสีขาว ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com