-อบต.บ้านโตกเป็นอย่างไร
อืม ไม่เลวน
เยี่ยม ! ! !
สุดยอด
ใช้ได้
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
ติดต่อ อบต.บ้านโตก
ข้อมูลตำบล
ลิงค์ส่วนราชการ
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโตก
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำถ้ำหินตึง"
 

- กลุ่มอาชีพ ทอดมันมะละกอ ม.6

- กลุ่มอาชีพ เมี่ยงคำ ม.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลบ้านโตก อร่อยถูกหลักอนามัย

- กลุ่มอาชีพ ดอกไม้ ดอกประดับ ม.1 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น กำไร ดอกไม้ สบู่ น้ำหอม เทียนหอม ฯลฯ

-กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าวและดอกหญ้า ม.3

- กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ม.12

- การดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหน้า - สาระน่ารู้เรื่องผลไม้

ประกาศ

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3

บ้านหัวนา (สายบ้านหัวนา - บ้านกกน่อง)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงหมู่ที่8บ้านสะแกงาม-หมู่ที่9 บ้านอีโดกวังจาน)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 5 โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการลงหินผุซ่อมแซม (ซอยบ้านพี้ 16) หมู่ที่ 7

บ้านพี้ ตำบลบ้านโตก

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการลงหินผุซ่อมแซม (ซอยนายไกร) หมู่ที่ 7

บ้านพี้ ตำบลบ้านโตก

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน (ซอยนายเล็ก) หมู่ที่ 12

บ้านโนนโก ตำบลบ้านโตก

-อบต.บ้านโตกกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7.30 น.

เป็นต้นไป ณ จุดศูนย์กลางหมู่บ้านแต่ละหมู่

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6

บ้านทุ่งแค ตำบลบ้านโตก

 -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน (สายพนานิคม4) หมู่ที่ 10

บ้านพนานิคม ตำบลบ้านโตก

 
ห้องสนทนา อบต.บ้านโตก
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558
วันที่ 15 กันยายน 2558

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com