ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?
โครงการ
อืม ไม่เลวนะ ( ดีมาก )
เยี่ยม ! ! ! ( ดี )
สุดยอด ( พอใช้)
ใช้ได้ (ปรับปรุง )
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
 
โครงการBig Cleaning Day ประจำปี 2563

โครงการป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปี 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563
   
 
ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) หมู่ที่ 8 ( วันที่ 28 เมษายน 2563 )
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยสโมสรโรตารี่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดสร้างบ้านให้กับผู้พิการ
 
ประชาคมระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
   
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
     
โครงการปลูกป่า ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
      

 

 

 

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร0 56-911549

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)