คณะผู้บริหา

นายปราโมช ปักครึก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

โทร.081-849-1154

นายบุญเลิศ ทองดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

โทร.087-318-3117

นายรอด พรหมลัทธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

โทร.095-332-5511

นายเกตุปัญญา วงศีล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

โทร.091-842-1222

นายชนัญ สุพลพิชิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.084-179-9078

 

 

                

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)