องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  โทรศัพท์ 056-711-791 

ต่อ ห้องสำนักปลัด กด 1

ต่อ กองคลัง กด 2

ต่อ กองช่า กด 3

ต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กด 4

ต่อ ห้องปลัด กด 5

ห้องงานป้องกัน 056-711-793
(อีเมล์)
bantok2013 @hotmail.co.th หรือ bantok.sao@gmail.com

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)