ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อืม ไม่เลวนะ ( ดีมาก )
เยี่ยม ! ! ! ( ดี )
สุดยอด ( พอใช้)
ใช้ได้ (ปรับปรุง )
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558
วันที่ 15 กันยายน 2558
 
 
 
 
 
 

 

 

 
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5656-6292  โทรสาร 0-5691-1549

Webmaster : dumdim@windowslive.com