แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านโตก
- ถ้ำหินตึง ตั้งอยู่ ม.12 บ้านกกน่อง ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากถนนสระบุรี หล่มสัก ประมาณ 5 กม. มีหินงอกสีขาวสวยงาม ในบริเวณถ้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านโตก
- น้ำตกแก่งสูง เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 100 เมตร น้ำใสสะอาดสวยงามมาก ตั้งอยู่ บ้านโนนโก หมู่ที่ 12 ห่างจากถนนสระบุรี - หล่มสัก หมายเลข 21 ประมาณ 13 กม.

                   จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร0 56-911549

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)